കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പള്ളിക്കൂടം

വാര്‍ത്ത - ലീഗിന്റെ വനിതാസ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ക്ലാസ്സെടുത്തു.

വീക്ഷണം - സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ക്ലാസ്സെടുക്കാന്‍ ലീഗിലെന്നല്ല കേരളത്തില്‍ തന്നെ ഇത്ര വിദഗ്ദ്ധന്‍ വേറെയുണ്ടാവില്ല. (ഉണ്ണിത്താന്‍ ചേട്ടന്‍ പരിഭവിക്കരുത്)

വാല്‍ക്കഷണം - കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ബീവിമാരെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിപ്പണിക്ക് വിടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ചില ലീഗ് നേതാക്കള്‍.

No comments:

Post a Comment