നാണം കെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ്‌

1 comment:

  1. ഈ കരച്ചിൽ ചാനലുകളിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഛെ! ഇതൊക്കെ കണ്ടാകും കേട്ടാലും കോൺഗ്രസ്സിനും യു.ഡി.എഫിനും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ട് എന്നതാണ് കഷടം!

    ReplyDelete